MAG Dergisi Mart 2017 Köşe yazısı – “İç eleştirmenizi tanıyor musunuz?” İç sesinizi yönetmek

Kim konuşuyor? Siz mi? İç Eleştirmeniniz mi?

İç Eleştirmeninizi Tanıyın

Tanıdığınız ama resmi olarak tanışmadığınız bir parçanızla tanışmaya hazır mısınız? Gerçek potansiyelimize ve kendimize duyduğumuz güvene yönelik en büyük tehdit, sürekli ve mantıksız biçimde yeteneklerimizi sorgulayan, her küçük hatada bizi cezalandıran, her başarıyı önemsizmiş̧ gibi gösteren ve her daim konfor alanımızda kalmamızı isteyen bıkıp usanmayan negatif bir iç ses şeklinde içimizden gelir. Bu negatif, kendimizden kuşku duyan tarafımızın İç Eleştirmen, Sabotajcı, Yargı Sesi, Kemirgen, Gulyabani gibi birçok ismi vardır.

İç Eleştirmen’imiz negatif bir iç ses şeklini alır ve bıkıp usanmadan yeteneklerimizi sorgulayan, her küçük hatada bizi cezalandıran, her başarımızı önemsiz gibi gösteren bir ses olarak kendini fark ettirir. Bu iç eleştirmen, durmaksızın kendimize verdiğimiz değeri, fikirlerimizi ve hatta hedeflerimizi ve değerlerimizi soru yağmuruna tutar. Hem de ne sorular çoğu acımasız ve umursamaz sorular sorar.

İç Eleştirmen’in mesajı, hiçbir şekilde daima yanlış veya zararlı değildir. Ancak, o anki deneyimimizden veya anlayışımızdan bağımsız olarak söylediği her şeyi kabul etmemizi ister. Hatta bizi manipüle edip kabul etmemiz için her yolu dener.

Öz eleştirinin bir gerçeklik payı olabilir ve hatta performansımızı bazı yönlerden artırmaya çalışmamızda bize yardımcı olabilir. Ancak İç Eleştirmen, eylemlerimizin artık tam olarak gerçek yeteneklerimizi yansıtmadığı noktaya kadar gerçeği çarpıtır ve kendimize olan güvenimizi zayıflatır. Eğer kontrol altına alınmazsa, İç Eleştirmen bizim sürekli olarak potansiyelimizin altında performans göstermemize neden olur. Mevcut yeteneklerimizi kullanmamızı ve geliştirmemizi engeller.

İç Eleştirmenimiz kurtulmamız gereken kusurlu bir parçamız değil, yönetmeyi öğrenmemiz gereken herkesin sahip olduğu normal bir olgudur. Herkesin bir iç eleştirmeni vardır ve ona karşı mücadele etmek ve kökünü kurutmaya çalışmak yerine onu nasıl yöneteceğimizi öğrenmemiz gerekir.

İç Eleştirmeninizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

 - İç Eleştirmen bizim doğal bir parçamızdır. Amacımız ondan kurtulmak değil onu yönetebilmek olmalıdır. Performansımızı ve hayattan aldığımız keyif üzerindeki etkisini en aza indirgemek için İç Eleştirmenimizi yönetmeyi öğrenmemiz gerekir. Önce bunu kabullenmek ve istemek gerekir.

  • İç Eleştirmenin çabalarının altında yatan iyi niyeti anlamak, çabalarından ötürü onu takdir etmek, üzerindeki etkisini en aza indirgemenin anahtarıdır. İyi niyeti ile kötü niyetini ayırdığımız zaman yönetmek çok daha kolay olur.

İç Eleştirmenimizi yönetebilmek için önce onu iyice tanımamız gerekiyor. Bunun için ikinci sayfadaki alıştırmayı objektif olarak mutlaka yapın.

– İç Eleştirmenin gücünü etkisiz hale getirmek için espiri anlayışınızı bir araç olarak kullanın. İç Eleştirmeninize komik bir ad takın, onun komik bir resmini çizin. İnsanlar İç Eleştirmenlerini etkisiz hale getirmek için değişik yollar kullanırlar. Örneğin: “Pekala, işte yine Cadaloz Vırvır!” … ve bir kez bu kadar ileriye gittiğinizde İç Eleştirmeninizin korkutucu, kısıtlı bakış açısından çok mümkün olan şeyin daha bütününe yakın, daha gerçekçi bir değerlendirmeyle seçimlerinizi yapmak ve kararlarınızı almak için iyi bir şansınız olur.

– İç Eleştirmenin negatif sesine karşı koymak için destekleyici bir ortam yaratın: Sizdeki en iyiyi gören ve potansiyeliniz üzerinden hareket etmeniz için sizi teşvik eden kişiler kimler? Başarısızlığı size vurulacak bir sopa olarak kullanmayan kişiler? Destek ağınızın kendinizi tam olarak ifade etmeniz için sizi destekleyecek kişilerden oluştuğundan emin olun.

İç Eleştirmeni Tanıma Alıştırması:

İç sesimizi ne kadar iyi tanırsak ve onun sesini zihnimizdeki diğer seslerden ne kadar çok ayırabilirsek o kadar iyi yönetiriz. 15 dakikanızı ayırarak aşağıdaki soruların tümüne mümkün olduğu kadar uzun ve gerçekçi cevaplar verin.

1- Ne zaman yeni bir şey yapmaya kalksanız veya ne zaman başarısız olsanız ortaya çıkan genel öz eleştirilerinizin listesini yapın:

-Örn: Sen (iç sesinize isim takın)____________sin. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2- Zihninizdeki sesin size genellikle yönelttiği itirazlar ve cezalar neler?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3- Kendinize kızdığınızda zihninizde genellikle hangi cümleleri duyuyorsunuz?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4- İç Eleştirmeninizin genel olarak söylediği, hayallerinizi ve planlarınızı devre dışı bırakmanıza neden olan şey nedir?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5- İç Eleştirmeninizin size söyleyebileceği, sizin üzerinizde en çok etkisi bulunan en az üç en çok beş şey nedir?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6- İç Eleştirmeniniz neye benziyor? Onu bir şeye benzetmek isteseniz neye benzetirsiniz? Biraz tarif edebilir misiniz?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7- İç Eleştirmeninizin bir ismi var mı? Ona ne diye hitap etmek istersiniz?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8- Ortaya çıktığını farkettiğinizde onu yönetmek ve kontrol altına almak için yapacağınız 3 şey nedir?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

İç Eleştirmeniniz hakkındaki bu engin bilgi, onu yönetme konusunda size büyük bir güç verecektir. Listenizin de yardımıyla, İç Eleştirmeninizin sesini çok daha iyi tanıyabileceksiniz. Onu tanıyarak kendinize seçim hakkı tanımış olursunuz. Neyle başa çıktığınızı bildiğinizde, ona itaat mi edeceğinizi yoksa onu fark edip, sonra da onu pas mı geçeceğinizi seçme konusundaki gücünüz önemli ölçüde artar.

Böylelikle kendinizi daha yakından tanımaya başlar ve değişimi sağlamak için gerekli bilgiye sahip olmuş olursunuz.

Kendi kendinizin enerjisini çalmayın birlik olun iç sesinizle enerjinizi ve mutluluğunuzu ikiye katlayın.

MAG MART 17a MAG MART 17b MAG MART 17c

 

 
 
previous next
X